O nas

MŁODY ASYŻ – MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU

Jesteśmy grupą młodzieży klas I, II i III Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie. W projekcie „Młody Asyż” bierzemy udział po raz drugi. W tym roku chcemy zapoznać się ze Świętymi księgami w różnych kulturach i religiach. Naszym Patronem jest św. Franciszek z Asyżu, więc od najmłodszych lat wpajane nam są idee tolerancji oraz miłości do przyrody i bliźniego. W szkole będziemy się starali promować działania i postawy otwarte na inne kultury i religie.


Mottem naszych działań są słowa naszego patrona Św. Franciszka z Asyżu: „Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju”